شرکت تولیدی ونوس طب پاسارگاد تولیدکننده ماسک پرستاری ، ماسک N95 و KN95 با کلیه مجوزات داخلی و خارجی

( مجوز وزارت بهداشت ، EN آلمان ، CE اروپا )

ماسک N95 سه لایه
ماسک N95 پنج لایه
ماسک KN95